Banner Niezakopane, paleta z pieniędzmi.

Gdzie te pieniądze były zakopane?

Mówiono, że nikt nie wie, gdzie te miliardy złotych były zakopane, ale my je znaleźliśmy – i nie były one nigdzie zakopane.

Dzięki działaniom rządu do polskiego budżetu wpłynęły dodatkowe miliardy złotych. To oznacza niższe podatki dla obywateli i – jednocześnie – środki na aktywną politykę społeczną czy liczne inwestycje. Obniżamy podatki, a wpływy do budżetu rosną: w 2022 r. były o 80% wyższe niż w 2016 r.

Jak to możliwe?

Ikona

Zreformowaliśmy
administrację skarbową

zobacz więcej
Ikona

Uszczelniliśmy
system podatkowy

zobacz więcej
Ikona

Ograniczyliśmy
szarą strefę

zobacz więcej
Ikona

Wdrożyliśmy zaawansowane
narzędzia analityczne

zobacz więcej
Ikona

Poprawiliśmy jakość
obsługi podatników

zobacz więcej
Ikona

Obniżyliśmy podatki
dla polskich rodzin i firm

zobacz więcej
Ikona

Zapewniliśmy stabilność
finansów publicznych

zobacz więcej

Zreformowaliśmy administrację skarbową

Powołaliśmy Krajową Administrację Skarbową

1 marca 2017 r. administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną połączyliśmy w jedną organizację – Krajową Administrację Skarbową (KAS). To pozwala na lepszy i szybszy przepływ informacji.

Dlatego KAS skuteczniej pobiera podatki i cło oraz zwalcza przestępczość ekonomiczną. Dzięki temu wyraźnie rosną dochody budżetu państwa.

Wdrożyliśmy nowe rozwiązania prawne

Pakiet paliwowy

Wdrożenie przepisów pozwoliło uporządkować zasady przywozu paliw do kraju i znacznie ograniczyło szarą strefę na rynku paliw. Pakiet wprowadził wiele nowych rozwiązań w przepisach VAT, akcyzowych i koncesyjnych, które wyeliminowały oszustwa w obrocie paliwami płynnymi. To realnie przekłada się na większe wpływy z VAT do budżetu państwa.

Pakiet przewozowy (System Elektronicznego Nadzoru Transportu – SENT)

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu obejmuje tzw. towary wrażliwe m.in.:

 • paliwa napędowe i opałowe,
 • autogaz LPG,
 • alkohole całkowicie i częściowo skażone,
 • oleje roślinne,
 • susz tytoniowy i towary do produkcji papierosów,
 • odpady,
 • węgiel i koks,
 • leki zagrożone brakiem dostępności dla polskich pacjentów,
 • wybrane produkty rolne.

Przewóz towaru jest zgłaszany do rejestru SENT przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika.

Drogowy środek transportu musi być wyposażony w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne do systemów KAS. Dzięki temu przewóz towarów jest monitorowany w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w przypadku ryzyka nieprawidłowości. To rozwiązanie zmniejsza szarą strefę. Dzięki temu zwiększamy dochody budżetu państwa w obszarach, w których stwierdzono największe uszczuplenia.

Od kiedy działa? Kwiecień 2017 r.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Zapewnia ochronę uczciwych podatników przed konsekwencjami nieświadomego wplątania w proceder wyłudzania VAT. W MPP płatność faktury VAT za nabyty towar lub usługę może być dzielona na dwa strumienie:

 1. Zapłata przez nabywcę odpowiadająca całości lub części wartości sprzedaży netto, która trafia na rachunek rozliczeniowy dostawcy.
 2. Zapłata kwoty, która odpowiada całości lub części kwoty podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.
Od kiedy działa? Listopad 2019 r.

Wykaz podatników VAT

Zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta w elektronicznej bezpłatnej bazie. Wykaz zawiera dane podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Jest aktualizowany w każdy dzień roboczy.

Od kiedy działa? Wrzesień 2019

Elektroniczne raportowanie JPK_VAT

To zbiór danych z informacjami o operacjach gospodarczych za dany okres. Dzięki analizie danych z plików kontrole trwają krócej, są mniej uciążliwe oraz kosztują mniej.

System JPK_VAT zautomatyzował czynności sprawdzające. Dzięki niemu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. Algorytmy automatycznie wyłapują fikcyjne transakcje, które przeprowadzają najczęściej tzw. firmy słupy.

Administracja skarbowa dzięki JPK_VAT może skutecznie wykrywać oszustwa w podatku VAT, ograniczać nieuczciwą konkurencję i chronić interesy rzetelnych podatników.

Od kiedy działa? Od lipca 2016 r. raportowanie jest obowiązkowe dla dużych firm. Od stycznia 2018 r. JPK_VAT wysyła już każda firma, która jest podatnikiem VAT. Od października 2020 r. zamiast oddzielnych deklaracji VAT i plików JPK_VAT, podatnicy składają jeden plik- JPK_VAT z deklaracją.

Kasy online, kasy w postaci oprogramowania, e-paragon

Kasy on-line i kasy wirtualne nie tylko ograniczają szarą strefę, ale również utrudniają pranie brudnych pieniędzy. Inaczej mogłyby być legalizowane poprzez nabijanie na kasę transakcji, które w rzeczywistości w ogóle nie miały miejsca.

Od kiedy działa? Maj 2019 r.

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)

Umożliwia wymianę informacji między systemami bankowymi i administracją skarbową. Jest wykorzystywany do analiz finansowych i pozwala na identyfikację przepływów typowych dla wyłudzeń skarbowych. Daje KAS możliwość reakcji na podejrzane transakcje w czasie rzeczywistym.

Umożliwia m.in. analizowanie ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do:

 • popełniania przestępstw skarbowych,
 • wyłudzania zwrotu VAT
 • lub wystawiania tzw. pustych faktur.
Od kiedy działa? Styczeń 2018 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą – możesz skorzystać z dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. W przyszłości E-faktura będzie powszechnym systemem rozliczania w obrocie gospodarczym. Projekt w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Dla drobnych przedsiębiorców nierozliczających się z VAT termin będzie dodatkowo odroczony do 1 stycznia 2025 r.

Od kiedy działa? Styczeń 2022 r.

Uszczelniliśmy system podatkowy

W 2015 r. wpływy z tytułu podatków i cła (w tym środki jednostek samorządu terytorialnego (JST)) wyniosły 307,78 mld zł. Od 2016 r. wpływy te systematycznie rosły, w 2022 r. osiągnęły poziom 556, 87 mld zł. To wzrost o 80,9%.

Wzrost dochodów rząd osiągnął bez podnoszenia stawek podatkowych i obciążeń fiskalnych.

Wzrost wpływów budżetowych w latach 2015-2022 w mld zł

 • Wpływy z tytułu podatków i cła pomniejszone o udziały JST
 • Wpływy z tytułu podatków i cła nie pomniejszone o udziały JST
Dług publiczny w państwach UE (%PKB)
Year Value
2015 263 307
2016 276 324
2017 318 372
2018 353 414
2019 371 439
2020 374 441
2021 438 515
2022 473 556

Źródło: Eurostat. Dane wyrównane sezonowo. Do 3 kwartału 2022 – to najnowsze dostępne dane.

132,5%

Wzrost wpływów VAT między 2016 a 2023 r.

o 190,1%

Wyższe wpływy z CIT

30 mld zł

wzrost dochodu z akcyzy w latach 2008-2022

556 mld zł

dochodów z podatków i cła

Wyższe wpływy z VAT

Podatek VAT jest pobierany od dostawy towarów oraz świadczenie świadczenia usług. To jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa. Z budżetu natomiast są wypłacane pensje pracowników urzędów, nauczycieli, remontowane drogi, budowane szkoły, przedszkola itp.

 • W latach 2008-2015 wpływy z podatku VAT wzrosły zaledwie o 27,8%.
 • W latach 2016-2022 wpływy z VAT wzrosły ze 123,1 mld zł do 230,5 mld zł.
 • W 2023 r. przewidujemy dalszy wzrost do 286,3 mld zł – to w ciągu 8 lat wzrost aż o 132,5%.

Luka VAT

Jedną z przyczyn tak znaczącego wzrostu wpływów w VAT była redukcja tzw. luki VAT, czyli różnicy między kwotą teoretycznych dochodów z podatku VAT, a faktycznie pobraną kwotą tego podatku.

To efekt skutecznej walki z nieuczciwymi praktykami podatkowymi, które przez lata zmniejszały możliwości realizacji wydatków budżetowych, np. na zdrowie, naukę czy obronność.

 

Year Value
2015 24,1%
2022 4,9%

Luka VAT w latach 2015-2022

Komisja Europejska oszacowała lukę VAT w 2020 r. niewiele wyżej, bo o 0,9 p.p., czyli na poziomie 11,3%. To plasuje nas w czołówce krajów Unii Europejskiej, które najszybciej redukują lukę VAT. Zgodnie z raportem KE w latach 2016-2020 w Polsce nastąpił spadek luki VAT o ponad 9 p.p.

 

Wyższe wpływy z CIT

Od 2016 r. obserwujemy także szybki wzrost wpływów z podatku CIT. W latach 2016-2023 wpływy z podatku CIT (według prognoz do ustawy budżetowej za 2023) wzrosną aż o 62,5 mld zł, czyli o 190,1%.

Dla porównania wzrost wpływów podatku CIT w latach 2008-2015 wyniósł jedynie 2,3%.

Wysoki wzrost wpływów podatkowych z CIT pozwolił zmniejszyć obciążenia polskich firm. To:

 • obniżka stawki CIT dla małych podatników z 19% na 9%,
 • wprowadzenie estońskiego CIT,
 • wprowadzenie IP Box oraz szeregu innych, proinnowacyjnych ulg podatkowych, m.in. ulgi B+R.
Year Value
2008 50,5 mld zł
2016 65,7 mld zł
2021 79,8 mld zł

Dochody budżetowe z podatku akcyzowego

Wyższe wpływy z akcyzy

Wpływy budżetowe z podatku akcyzowego wzrastają, mimo wprowadzanych zwolnień i obniżek wybranych stawek takich jak:

 • Tarcza Antyinflacyjna, która obowiązywała w 2022 r.
 • obniżonej w 2019 r. stawki akcyzy na energię elektryczną z 20 na 5 zł/MWh.

 

W każdym roku ponad 80% dochodów z akcyzy stanowią wpływy z opodatkowania 3 głównych grup wyrobów:

 • paliw silnikowych,
 • wyrobów tytoniowych,
 • alkoholu etylowego.

Ograniczyliśmy szarą strefę

Zwalczamy szarą strefę w branży tytoniowej

Polska w ostatnich latach może pochwalić się najlepszymi wynikami w całej UE w zwalczaniu przestępczości tytoniowej i zmniejszaniu szarej strefy w tym obszarze.

Maleje szara strefa w papierosach, czyli udział nielegalnych papierosów w całkowitej konsumpcji.

 
Year Value
2012 13%
2013 13,9%
2014 15,1%
2015 16,8%
2016 15%
2017 12,1%
2018 9,9%
2019 8,5%
2020 8,6%
2021 4,9%

źródło danych: raport firmy KPMG

Zwalczamy nielegalne fabryki papierosów. W okresie 2018–2022 na terenie całej Unii Europejskiej wykryto 299 nielegalnych fabryk papierosów.
Z tego Polska wykryła aż 46% takich miejsc, czyli 137 nielegalnych fabryk papierosów.

 
Year Value
FR
DE
HU
PL
SK
CZ
0 5 10 15 20 25 30
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018

liczba wykrytych nielegalnych fabryk papierosów w europie w latach 2018 – 2022

Zwalczamy szarą strefę w hazardzie

KAS likwiduje nielegalne lokale hazardowe, gdzie dostępne są gry na automatach. W ciągu ostatnich 5 lat o 83% spadła liczba takich miejsc.

Od 2017 r. KAS zatrzymała ok. 70 tys. nielegalnych automatów do gier. W latach 2018-2022 rozpoczęliśmy ok. 12,5 tys. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, które dotyczą nielegalnego urządzania gier hazardowych. Wykryliśmy 63 grupy przestępcze, które organizowały nielegalne gry hazardowe. Walczymy również z nielegalnym hazardem w internecie. Do końca 2022 r. zablokowaliśmy ponad 28 tys. stron, które oferowały nielegalne gry hazardowe online lub reklamowały takie gry.

Zwalczamy oszustwa podatkowe i mafie VAT-owskie

KAS ściga zorganizowane grupy przestępcze, które wyłudzają VAT. Priorytetem jest wykrywanie faktycznych organizatorów przestępstw i ich kierowniczej roli w działalności zorganizowanych grup przestępczych.

W latach 2017-2022 w sprawach karnych skarbowych i karnych KAS zabezpieczyła mienie pochodzące z przestępstw o wartości ponad 977 mln zł.

Uruchomiliśmy skuteczne narzędzia analityczne

Wspieramy rzetelnych przedsiębiorców, dbamy o uczciwą konkurencję i walczymy z przestępczością ekonomiczną.

Większość wątpliwości, które dotyczą rozliczeń podatkowych, wyjaśniamy bez angażowania podatników i kontroli. Typowanie do kontroli opiera się na analizie ryzyka, do której wykorzystywane są zaawansowane narzędzia analityczne. Dzięki temu, w 2022 r. KAS przeprowadziła niewiele ponad 22 tys. kontroli. Dla porównania w 2008 r. było ich ponad 150 tys. W tym okresie o połowę zmniejszyła się liczba kontroli skarbowych (obecnie celno-skarbowych). Liczba kontroli podatkowych spadła aż o 87%.

Jeżeli KAS rozpoczyna kontrole, to są one precyzyjnie kierowane tam, gdzie stwierdzono ryzyko poważnych nieprawidłowości. Obecnie skuteczność kontroli wynosi ponad 90%. Administracja skarbowa interweniuje wtedy, gdy narażony jest interes finansów państwa i uczciwego biznesu.

Narzędzia analityczne stosowane przez MF i KAS przynoszą korzyści uczciwym przedsiębiorcom, a z drugiej strony ułatwiają identyfikowanie tych nieuczciwych.

W latach 2017-2022 na poziomie MF zidentyfikowano w ten sposób 549 tzw. karuzel podatkowych. Szacowana skala nieprawidłowości wygenerowanych przez nie w obszarze VAT to około 3,58 mld zł.

Sprawdza się też system STIR, który przeciwdziała wykorzystywaniu systemu bankowego do wyłudzeń skarbowych. W latach 2018-2022 r. zostało zablokowanych 4035 rachunków bankowych należących do 865 podmiotów objętych blokadami. Kwota zablokowanych środków to 354,4 mln zł, a szacowanych uszczupleń to 2,2 mld zł.

Poprawiliśmy jakość obsługi podatników

Krajowa Administracja Skarbowa nastawiona jest na dialog z biznesem i współpracę z podatnikami. Działania KAS w tym obszarze są zauważane i dobrze oceniane – prowadzimy badania w tym zakresie.

Każdy może wypełnić ankietę satysfakcji po wizycie w urzędzie skarbowym. Dodatkowo zewnętrzna agencja badawcza prowadzi badania w formule tajemniczego klienta Ponad 200 tys. osób potwierdza, że jakość obsługi podatników w urzędach w całej Polsce systematycznie rośnie.

Zmieniając administrację skarbową, staramy się ją dostosować do potrzeb wszystkich podatników. Dbamy zarówno o osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców – również tych największych. Wprowadziliśmy wiele nowoczesnych usług, z których korzystają miliony Polaków, takich jak portal e-Urząd Skarbowy, który pozwala załatwić większość spraw przez internet, np. złożyć zeznanie PIT, uzyskać elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach czy wysokości dochodu. Doceniają to zarówno podatnicy, jak i eksperci, którzy w ubiegłym roku przyznali nam nagrodę Digital Excellence Awards 2022.

Z myślą o największych firmach utworzyliśmy Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, które zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów i udziela im wsparcia. Uruchomiliśmy też Program Współdziałania, który jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a administracją skarbową. Jest on oparty na wzajemnej współpracy, a udział w nim daje przedsiębiorcom szereg korzyści, np.:

 • możliwość zawierania porozumień podatkowych,
 • możliwość stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • uzyskanie ulg w spłacie odsetek od zaległości podatkowych.

Obniżyliśmy podatki dla polskich rodzin i firm

Niższe podatki dla polskich rodzin i firm

Od 2016 r . wprowadziliśmy wiele korzystnych rozwiązań podatkowych, które obniżyły podatki milionom Polaków. Zmiany dotyczą, m.in.:

 • VAT,
 • PIT,
 • CIT,
 • akcyzy,
 • podatku od spadków i darowizn.

Z „zerowego” PIT korzystają:

 • osoby do 26. roku życia,
 • Polacy powracający do kraju,
 • rodziny 4+,
 • pracujący seniorzy,

Polska jest w czołówce krajów UE, które stosują szeroki wachlarz obniżonych stawek oraz preferencji w VAT. Wprowadziliśmy specjalne rozwiązania w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, aby zmniejszyć obciążenia w VAT i akcyzie oraz złagodzić skutki inflacji.

Niższy podatek PIT

Rząd wprowadził powszechną obniżkę podatku od osób fizycznych:

 • od października 2019 r. z 18% do 17%.
 • w lipcu 2022 r. z 17 % do 12% – przy czym 12% stawka podatku dotyczy całego 2022 r.
 • Dodatkowo zmniejszyliśmy PIT dla osób pracujących, przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów.
 • Wyższe koszty przekładają się na niższy podatek do zapłaty. Koszty miesięczne wzrosły do 250 zł z 111 zł i do 300 zł z blisko 140 zł dla dojeżdżających.

Obniżamy podatki w latach 2017-2022

Wyższa kwota wolna od podatku

Począwszy od 2016 r. trzy razy podwyższano kwotę wolną od podatku dochodowego dla osób najmniej zarabiających:

 • w 2017 r. to 6,6 tys. zł,
 • w 2018 r. to już 8 tys. zł.
 • od 2022 r. zdecydowaliśmy się podnieść kwotę wolną aż do poziomu 30 tys. zł, co jest już europejskim standardem.

Zwiększony próg podatkowy

Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrosła aż o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. To znaczy, że 32% podatek płaci się teraz, dopiero gdy roczne zarobki przekroczą 120 tys. zł. Dzięki temu wyższy podatek płacić będzie o wiele mniej osób niż wcześniej.

Zapewniliśmy stabilność finansów publicznych

W latach 2016-2022 dług w relacji do PKB spadł o 2,2 p.p. przy jednoczesnym ogromnym wsparciu dla firm w pandemii, finansowaniu programów społecznych oraz wzroście wydatków na obronność. Dla porównania w latach 2008-2015 dług wzrósł w relacji do PKB o 6,8 p.p.

Dług publiczny Polski (w relacji do PKB) wynosi 49,1% i jest niższy niż średnio w UE (84%) oraz strefie euro (91,6%).

Dług publiczny w państwach UE w relacji do PKB (%PKB)

Dług publiczny w państwach UE w relacji do PKB (%PKB)
Year Value
Polska 49,1%
Holandia
Niemcy
Unia Europejska 84,0%
Strefa euro
Belgia
Włochy

Polska jest pozytywnie oceniana przez agencje ratingowe. Według agencji S&P nasz kraj posiada konkurencyjną i rozbudowaną gospodarkę. Silna pozycja zewnętrzna oraz dobra sytuacja finansów publicznych w Polsce pozwalają zminimalizować negatywne ryzyko, jakie niesie za sobą wojna na terenie Ukrainy.

Stabilna sytuacja finansów publicznych umożliwia inwestycje w polskie bezpieczeństwo, takie jak Program Modernizacji Sił Zbrojnych i zwiększenie wydatków na obronność.

Dzięki stabilnym finansom publicznym, pieniądze mogą być przeznaczone na:

politykę społeczną

116 mld zł

obronność

137 mld zł

obniżkę PIT w latach 2019-2022

45 mld zł

ochronę zdrowia

165 mld zł

Skip to content